Saltsjöbadens hantverksförening 

Din närmaste hantverkare finns i Saltsjöbaden

Saltsjöbadens Hantverksförening har sedan 1946 arbetat för att stödja hantverks- och småindustriföretagare samt för att främja yrkesutbildning och yrkesskicklighet.

Hitta Hantverkare

Här hittar du alla våra medlemmar och som du snart kommer upptäcka så, tillsammans kan vi hjälpa dig med nästan allt!

Bli Medlem

För att bli medlem i Hantverksförening ska du bo i Saltsjöbaden med omnejd och du ska ha arbetat inom ditt yrke i minst 2 år samt ha varit egen företagare i minst 1.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Saltsjöbadens Hantverksföreningen?

Vem behöver du hjälp av idag?

Byggare Elektriker Rörmokare Segelmakare Snickare Trädgårdsmästare Optiker Tryckare

Nedan finns en förteckning över alla våra medlemmar och som du kan se, tillsammans kan vi hjälpa dig med nästan allt!

"Ett hantverk är ett produktionssätt där utövaren behärskar hela processen och det färdiga resultatet i högsta grad beror på hantverkarens yrkeskunskap och individuella förmåga eller fallenhet."

kompetens – yrkesstolhet – erfarenhet

Vad är ett hantverk?

yrkeskunskap och indviduell förmåga

Då och Nu

Hur började det?

Den 21 oktober 1946 hade Sveriges Hantverksorganisation sammankallat hantverkare i Saltsjöbaden till ett möte i Neglinge Samlingslokaler för att informera om den nya skattereform ”källskatten” som skulle träda i kraft vid årsskiftet. Ett tiotal hantverkare hade mött upp eftersom avsikten med mötet även var att undersöka möjligheten att i Saltsjöbaden bilda en hantverksförening. Det konstaterades att trots den ringa uppslutningen så skulle det räcka till styrelse och revisorer. En hantverksförening bildades för att ”stödja hantverks- och småindustriföretag i Saltsjöbaden” och dessutom ”främja yrkesutbildning och yrkesskicklighet”.

Vind i seglen...

Den nya föreningen fick från börja vind i seglen, allt fler hantverkare anslöt sig och regelbundna möten där olika problem ventilerades anordnades.

I september 1949 genomfördes en Hantverks- och Konstutställning på Restaurangholmen i Saltsjöbaden som väckte stort uppseende. Tolv hantverkare och fjorton konstnärer visade här att det i ”sovstaden” Saltsjöbaden fanns personer som med sina händer formade och skapade ting av praktiskt och konstnärligt värde

.”Stockholms Montparnasse ligger inte ovanför Slussen utan i Saltsjöbaden” skrev Svenska dagbladet i sitt referat över utställningen.

Att stå för sin övertyglelse

Hantverksföreningen hade sedan sin tillkomst varit ansluten till riksorganisationen S.H.I.O och aktivt deltagit i arbetet att främja dess ändamål. 1960 uppstod en tvist med organisationen om kompetensvillkoren för erhållande av mästarbrev. Saltsjöbadens hantverksförening hävdade att praktiskt utövande av yrkena var det viktigaste, medan organisationen å sin sida såg mer till det teoretiska kunnandet. Efter långvariga och stundom bittra möten och konferenser som gav eko i många hantverksföreningar runt om i landet, beslutade man i Saltsjöbaden att ”ta sin Mats ur skolan” och lämnade organisationen. Debatterna och det drastiska beslutet resulterade dock i att bestämmelserna vid mästarbrevs-utdelningar skärptes.

Telefonkatalogen

1951 var det även premiär för den av föreningen utgivna Saltsjöbadens lokala telefonkatalog. Det hade visserligen utkommit en lokal katalog även tidigare, men då endast till prenumeranter på Saltsjöbadstidningen. Föreningen var missnöjd med detta och då förlaget inte ville distribuera en katalog till samtliga telefonabonnenter, beslutades att föreningen i egen regi skulle ge ut en lokalkatalog. ”Varje abonnent skulle varje år kostnadsfritt få sig tillsänt en katalog”, var det motto som uppställdes. Efter inåget av mobiltelefonerna delades den sista telefonkatalogen ut 2013

25 års jubileum

1974 firade Hantverksföreningen 25 år. Samtidigt blev Saltsjöbaden och Fisksätra en kommun och föreningen fick en utvidgad verksamhet med ett större antal duktiga hantverkare.

Hantverkare idag

Idag har hantverksföreningen i Saltsjöbaden uppnått en ansenlig ålder, och man kan fundera på vilken plats en hantverksförening har i dagens tekniska samhälle. Det är dock inget som bekymrar medlemmarna, som oförtröttligt arbetar för att främja hantverkskunskap och småföretagande lokalt i Saltsjöbaden och Fisksätra. Hantverk kommer alltid att ha en plats i samhället och duktiga hantverkare kommer alltid vara efterfrågade, oavsett vilket yrke de har. Bagare, rörmokare, segelmakare, tryckare, byggare, frisörer osv. Yrken där den enskilda utövarens skicklighet direkt påverkar resultatet av arbetet och det enda sättet att bli bra är att lära sig genom att studera andra mästare och själv öva, öva, öva.

Medlem sedan 1965

Föreningen har en medlem som har varit aktiv sedan 1965 och det är Sune Carlsson som driver Sune Carlssons Båtvarv

Lokalt näringsliv

Hantverkare utgör även traditionellt en stor del av Sveriges småföretagare. Duktiga yrkesmänniskor som ofta väljer att stå på egna ben och därmed utgör en stabil grund för den lokala ekonomin. Det är något som är värt att ha i åtanke när du ska anlita en hantverkare. Stöd ditt lokala näringsliv och tänk på, som det stod i en annons för ett antal år sedan… ”Din närmaste hantverkare finns i Saltsjöbaden”.

Våra medlemmar

Vill du bli medlem?

För att bli medlem i Hantverksförening ska du bo i Saltsjöbaden med omnejd och du ska ha arbetat inom ditt yrke i minst 2 år samt ha varit egen företagare i minst 1.

Skicka ett mail till info@sbhvf.se med dina kontaktuppgifter och organisationsnummer så hör vi av oss.

Kontakta Oss

postadress

Box 19
133 21  Saltsjöbaden

Hör av dig

Telefon : 08-717 53 30

E-post: info@sbhvf.se